Program

1) Diagnoza organizacji – spotkanie online z doradcą.

Celem diagnozy jest poznanie potrzeb danej organizacji, rozpoznanie obszarów, które wymagają wsparcia.

2) Cykl bezpłatnych szkoleń (8 dni x 6h)

 1. Szkolenie z zarządzania ludźmi (menadżerskie), (6h)

  Trening interpersonalny – warsztaty zapoznawcze, podpisanie kontraktu, wsparcie oraz rozwój aktywności organizacji. pozyskiwanie zasobów, zarządzanie zasobami, wolontariat w organizacji pozarządowej, zarządzanie talentami, skuteczne delegowanie, zarządzanie zespołem rozproszonym, pakiet narzędzi (narzędziownik dla organizacji)

 2. Szkolenie z marketingu i tworzenia wizerunku, (2 dni x 6h)

  Wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się promocją Organizacji i jej oferty w sieci. Nauka wykorzystania potencjału Internetu w działaniach marketingowych – wyznaczanie grupy docelowej i określenie oczekiwań (praca z Personą)

  Rola Internetu w budowaniu wizerunku Organizacji, planowanie i realizacja kampanii promocyjnej (cel kampanii, analiza danych, opracowanie harmonogramu i budżetu, zarządzanie zasobami, ocena efektywności) dbałość o markę Organizacji w sieci (określenie cech wizerunkowych Organizacji, graficzne elementy budujące markę, system identyfikacji wizualnej, zarządzanie spójnością wizerunkowa Organizacji w sieci)

  Budowanie autorytetu Organizacji w Internecie (wykorzystanie narzędzi Content Marketingu, zasady promocji z wykorzystaniem stron www, bloga, profilu na Social Media, społeczności internetowe), Employer Building

 3. Szkolenie z zakresu budowania partnerstw lokalnych, (1 dzień x 6h)

  „działam wspólnie, lokalnie i… legalnie, czyli słów kilka o zasadach ” – prawo w działaniach Organizacji. Mapowanie zasobów, metody współpracy, spotkania sieciujące – dobre praktyki, wspólna organizacji inicjatyw (budżetowanie, harmonogramowanie, rozliczanie, ewaluacja) umowy partnerskie

 4. Szkolenie fundraisingowe, (1 dzień x 6h)

  możliwości pozyskania dotacji, budowanie wizerunku poprzez kampanie, jak zrealizować skutecznie kampanię fundraingową w Sieci, darmowe narzędzia on-line, prawne aspekty fundraisingu (dokumenty, rozliczenie), etapy kampanii, dobre praktyki

 5. Szkolenie księgowo- prawne, RODO i dostępność, (2 dni x 6h)

  podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych, zakres odpowiedzialności wynikającej z RODO, samodzielnie przygotowanie części dokumentacji wymaganej przepisami RODO w procesie zarządzania Organizacją, wizerunek i jego prawna ochrona, RODO w procesie marketingu (reklamy na FB, LInkedin, mailingu), podstawowe akty prawne, umowy, sporządzenie sprawozdań, zwolnienia podatkowe, działalność odpłatna, zbiórki)

 6. Szkolenie z realizacji i ewaluacji projektów i działań (2 dni x 6h)

  elementy projektowania usług społecznych, o projektowaniu na potrzeby ludzi i zrozumieniu ich problemów – empatyzacja badania terenowe i ocena potrzeb –zrozumienie lokalnej społeczności, o sile testowania rozwiązań i słuchaniu głosu odbiorcy, prototypowanie, znaczenie ewaluacji projektów, metody i techniki, dostępne narzędzia, raportowani

  3) Indywidualne doradztwo (15h/ organizację)

  W zakresie zgodnym z tematyką dobraną w drodze indywidualnej diagnozy, będzie związane z wdrażaniem praktycznym wiedzy nabytej w ramach szkoleń.